vragen en antwoorden

 1. Op grond van de snelle en eenvoudige integratie van SpoolMaster in een bestaand ERP-systeem, richt ROHA zich op de, tot de middenstand behorende ondernemingen die AS/400 Spools uit hun goederenbeheer, financiële boekhouding, magazijnbeheer, etc. verder verwerken en de gegevens hiervan moeten uitgeven. Doel: de informatieverstrekking op papier en de verdere afhandeling voor
  e-Business moet gunstig, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig zijn.
 2. SpoolMaster maakt Spool output van de AS/400 iSeries mogelijk naar elke plaats en op elke netwerkprinter en bovendien in verschillende dataformaten. Hiermee wordt niet alleen de EDV-afdeling ontlast, maar met de nieuwe interactieve versie van het Output-Management-systeem kan iedere gebruiker zonder gecompliceerde commando's de afhandelingen van zijn Spools zelf bepalen, tot zelfs de fax en E-mail toe. Tevens is het maken of veranderen van elektronische formulieren intern mogelijk, zodat het in voorraad houden en verdelen van voorgedrukte formulieren overbodig wordt.  Hiernaast stelt ROHA per E-mail standaardformulieren snel ter beschikking.
 3. Ja, als de printer geschikt is voor het afdrukken in kleur.
 4. Alle PCL geschikte printers kunnen worden aangesproken. Buiten de SpoolMaster zijn geen verdere software producten nodig. Printservers etc. behoeven niet gedefinieerd te worden.
 5. De Tobit-FaxWare is, onafhankelijk van het geïnstalleerde software-platform (Novell of MS Windows), ook via een tweede pad aanspreekbaar. Het door SpoolMaster ter beschikking gestelde PCL-databestand wordt in een Tobit-PCL-Importregister opgeslagen en zodoende door Tobit verwerkt.
 6. Vanaf SpoolMaster 5.0 herkent SpoolMaster binnen een Spoolbestand zelfstandig of het formulier of grafische voorstelling reeds naar de printer verzonden is en zend het dus niet meer opnieuw.
 7. a. SpoolMaster Module Mail AS/400
  De SpoolMaster Mail module AS/400 maakt het direct versturen van E-mails vanuit de AS/400 mogelijk. Hiervoor is enkel een TCP/IP-verbinding van de AS/400 met de mail-server nodig. De SpoolMaster stuurt de E-mails via het SMTP-Protocol naar de mail-server.

  Als bijlage van E-mails kunnen alle door SpoolMaster gemaakte datastromen gebruikt worden. Geadresseerde, CC, BCC, betreft en tekst van E-mails kunnen ofwel dynamisch uit de SpoolText geëxtraheerd worden of met de hand ingegeven worden. In totaal zijn tot 25 geadresseerden mogelijk alsmede 25 CC en 25 BCC ontvangers. Het adres van de afzender kan variabel of kant-en-klaar aangeleverd worden. AS/400-Spoolbestanden kunnen dus direct vanuit de AS/400 als E-mail verstuurd worden evenals volautomatische massa-E-mails respectievelijk periodiek te versturen E-mails.

  B. SpoolMaster Mail PC-Client-module
  De SpoolMaster Mail PC-Client module maakt de zending vanuit de AS/400 via een PC-Client mogelijk waarbij via een MAPI-interface met de Mail-Server gecommuniceerd wordt. De AS/400 hoeft dus niet met de Mail-Server verbonden te zijn. Alle door SpoolMaster geproduceerde datastromen kunnen gebruikt worden als formaat voor de bijlagen. Nadat eenmaal de Mail-Client op de PC gedefinieerd is, kunnen Spools automatisch vanuit de AS/400 via de Mail-Client, die met de Mail-Server verbonden is, als E-mail verstuurd worden. Dit geldt ook voor volautomatische massa-E-mails respectievelijk periodiek te versturen E-mails. Geadresseerde en tekst van de E-mails kunnen ofwel met de hand ingegeven worden of automatische uit de SpoolText geëxtraheerd worden.
 8. Met de SpoolMaster Segmenter-module kan een Spoolbestand naar bepaalde criteria opgedeeld worden. Na de segmentatie heeft men voor elk criteria een Spoolbestand beschikbaar dat onafhankelijk van elkaar voor het verzenden van E-mails gekozen kan worden. 
 9. Ja, met SpoolMaster kunnen uit de Spoolbestanden PDF-documenten gemaakt worden. Hierbij worden alle formatteringen zoals bij drukken ondersteund en maakt SpoolMaster een nagenoeg identieke PDF-bestand. Daarnaast kan SpoolMaster ook schrijfstijlen in het document inpassen.
 10. Dit kan zowel vanuit de kant van de AS/400 maar ook vanuit de kant van de printer gebeuren.
 11. Wordt een formulier met een willekeurige PC-applicatie gemaakt, dan wordt dit formulier via SpoolMaster Forms & Grafics aan de AS/400 aangeboden. Dit betekent dat formulieren of grafische vormgevingen en logo's door SpoolMaster geconverteerd worden en kunnen aansluitend als statische Overlays of, anders gezegd paginasegmenten, dynamisch ingevoegd worden.
 12. Ja, SpoolMaster converteert formulieren van willekeurige PC-applicaties zoals bijvoorbeeld PDF-documenten en maakt die op de AS/400 toegankelijk.
 13. SpoolMaster biedt de mogelijkheid voor het snel en eenvoudig maken en veranderen van druksoorten op de AS/400. SpoolMaster Forms Language FL maakt het mogelijk om blokken, lijnen, tekst alsmede logo's en grafische afbeeldingen te positioneren. Met versie SpoolMaster 5.0 is het plaatsen van objecten door de input-mogelijkheid van het na de comma zetten bij start- en eindpositie, intuïtief mogelijk - zonder berekening van de lengte respectievelijk de grote van blokken, lijnen enz.. Met de grafische interface van Visual Forms Language VFL kan de AS/400 gebruiker ook met de muis zijn paginalayout maken. Dit maakt het ontwerpen van nieuwe druksoorten of het veranderen van bestaande pagina's kinderspel. De nieuwe Dynamic Forms Language DFL maakt het mogelijk, niet alleen statische, maar ook dynamische gebieden zelf in het formulier te definiëren. Op die manier kunnen niet alleen kant-en-klaar delen zoals kaders of lijnen vastgelegd worden, maar ook die delen die afhankelijk van de inhoud van de Spool gegeven moeten worden.
 14. Ja, er zijn User Exits zowel voor de Spoolbestand voorbewerking (Pre-Processing) alsook op regelniveau, zogenaamd Logical Processing. SpoolMaster wordt uitgeleverd met bronnen van voorbeelden van deze programma's.
 15. SpoolMaster draait vanaf OS/400 versie 4.2, maar beter is OS/400 4.4. Voor AS/400 iSeries is een 150-machine op zijn minst een vereiste.