MARKANT spoolt dagelijks 42.000 documenten

MARKANT Handels und Service GmbH

Output-Management als geïntegreerde oplossing

De onderneming

MARKANT Handels und Service GmbH is een handelscoöporatie onder de vleugels van MARKANT AG, Zwitserland, met meer dan honderd groot- en detailhandelondernemingen als deelnemers. Hun taak is autonomie en zelfstandigheid zeker te stellen en dus daarmee ook de toekomst van de tot de middenstand behorende handel. MARKANT brengt het potentiaal van veel zelfstandige groot- en detailhandelondernemingen samen. De zwaartepunten bij deze samenwerking liggen op het gebied van inkoop, centrale regulering, borgtocht, logistiek, marketing, communicatie, financieringen en E-services op de Internetwebsite www.markant.net.

De MARKANT-centrale regulering neemt de financieel-technische afwikkeling van rekeningen en waardebonnen van 4.660 industriële ondernemingen over van de meer dan 100 bij MARKANT aangesloten handelsondernemingen. Dat zijn 294.000 documenten en waardebonnen per week oftewel 42.000 documenten dagelijks waarvan 65% per automatische data-uitwisseling afgewikkeld worden. MARKANT-centrale regulering is uitgangspunt van omvangrijke IT-processen zoals bijvoorbeeld digitale archivering, verwerking van de elektronische verrekeningsdata en het samenvatten van de documentdata op deelnemerniveau. De afrekening met de MARKANT-deelnemer gaat daarbij zonder documenten. Voor de MARKANT-deelnemer zijn deze wederom elektronisch overgebrachte data de basis voor de automatische boeking, de automatische financiële controle en veel meer processen.

De uitdaging

In het kader van het grote IT-project "Europese Centrale Regulering (ECR)" moest MARKANT na nieuwe en toekomstzekere oplossingen zoeken voor het nieuw te implementeren Output-Management. "Er werd hoog ingeschat omdat de nieuwe oplossing naast de speciale Outputeisen uit de "ECR" ook als een centrale Output-Managementoplossing voor alle applicaties op ons IBM AS/400 iSeries-systeem moest dienen," zei Thomas Waniek, bedrijfsleider in het IT Competence Center bij Markant. "En parallel hieraan stond een ander lopend groot project, de invoering van de SoftM-goederenbeheer, garant voor het stellen van een serie verdere eisen aan de toekomstige Outputbesturing. Uitgerust met de eisen hebben wij de markt onderzocht en de in aanmerking komende Output-Managementsystemen aan een gedetailleerd onderzoek onderworpen. Een van de toen onderzochte systemen was dat van ROHA."

De grootste uitdaging was de zeer belangrijke functie van documentmenging, intern "Sorteerstraat" genoemd. Dit betekent niet meer dan het mengen van de meest uiteenlopende documenten met een herkomst uit de meest verschillende systemen en technieken in een Printer-Spoolfile.

Het project

Nadat het duidelijk werd dat de functie van het mengen van documenten bij geen van de onderzochte Output-Managementsystemen in het standaardpakket aangeboden werd, stond vast dat voor MARKANT een individuele aanpassing gerealiseerd moest worden. De mogelijkheid een geïntegreerde oplossing te bieden, alsook de daarmee verbonden kosten, zijn dus additionele criteria geworden. Nadat in december 2000 met het marktonderzoek begonnen werd, heeft MARKANT in mei 2001 voor de oplossing van ROHA gekozen. Deze oplossing kon uiteindelijk in december 2001 werkelijk in bedrijf genomen worden.

Tegenwoordig gebruikt MARKANT de oplossing SpoolMaster als centraal Output-Managementsysteem op het AS/400-systeem o.a. voor de applicaties ECR, financiële boekhouding alsook voor goederenbeheer. Bij MARKANT, in het centrale rekencentrum in Offenburg, is SpoolMaster op het AS/400-systeem geïmplementeerd. Van hieruit wordt het eveneens in Offenburg gevestigde centrale druk- en rekencentrum alsmede het decentraal afdrukken op standaard- en speciaalprinters in de plaatsen Offenburg, Worms, Hamburg en Hilden, bediend.

Het voordeel

Met SpoolMaster is het bij MARKANT mogelijk de elektronische documentverwerking onafhankelijk van de Spoolfile-formaten en type printers uit te voeren. Bovendien is, ondanks de zeer grote hoeveelheid data, de hoge prestatie, wat betreft de verwerking van meer dan duizend documenten, gewaarborgd. Een verdere eis is opgelost: zowel het centraal drukken op hoogrendementprinters alsook het decentraal printen via het netwerk is mogelijk. Tevens is het Output-Managementsysteem verbonden met het bestaande archiefsysteem en verwerkt gescande documenten in TIF-formaat. Een interface met de bestaande faxserver en eService-platform is eveneens gerealiseerd. En tenslotte gebruikt MARKANT de SpoolMaster voor intelligente Spoolfilesegmentering.

Klant

MARKANT Handels und Service GmbH

Doel

Het doel was een uitgebreid, geïntegreerd Output-Management. Daar hoorde bij het samenvoegen in een Printer-SpoolFile van de meest uiteenlopende documenten en uit verschillende herkomstsystemen. Bovendien gold dat de onafhankelijkheid van type printers gewaarborgd moest worden, zowel voor centrale alsook voor de decentrale printers. Het ontwerpen van formulieren moest eenvoudig zijn.

Applicaties

Output-Management systeem SpoolMaster

Project

Planning en implementering
24/7-Software Support

Gebruiken

Onafhankelijkheid printers
Onafhankelijkheid van SpoolType
Snel aanpassen van formulieren
Het elektronisch verder verwerken van Spools