BA-CA Leasing zet in op geïntegreerd Output Management

Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH

Vrije keuze bij massa-druk

De onderneming

De Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH, een 100% dochter van de Bank Austria Creditanstalt en lid van de HVB-Groep, werd in 1963 opgericht. Met ongeveer 980 medewerkers en een uitgebreid vestigingsnetwerk alsmede jarenlange ervaring, behoort ze tot de leidende Leasing-aanbieders in Centraal-Europa. Op het gebied van onroerend goed omvat het aanbod individuele financieringsvarianten en aanvullende diensten zoals projectontwikkeling, consulting, bouwmanagement, dienstverlening of beheer.

Naast het financieren van onroerend goed biedt BA-CA Leasing als Universal-Leasing-Gesellschaft op maat gesneden financieringsoplossingen voor het leasen van roerend goed en motorvoertuigen, export- en afzet-leasing, communaal-leasing inclusief aanvullende dienstverlening zoals bouw-, verzekerings- en wagenparkmanagement. Tot de werkgebieden behoren ook project- en speciale financiering, zoals gestructureerde leasingfinancieringen. Tot de klantenkring behoren internationale concerns zoals Philips, Tibett&Britten, Tchibo, BMW, Renault en General Electric.

Oostenrijks grootste Leasingmaatschappij heeft in het jaar 2002 een nieuw volume van in totaal 1,74 miljard Euro behaald en daardoor in geheel Europa een volume in leasing van rond de 5 Miljard Euro bereikt. Dat komt neer op een marktaandeel van 24,7 % binnen- en buitenlandse handel.

De uitdaging

Bij de leasing-dochteronderneming van de Bank Austria Creditanstalt was men op zoek naar een nieuwe software-oplossing voor massadrukzaken: men wilde uit de leasingtoepassing, dat via het systeem IBM AS/400 iSeries loopt, de leasingcondities niet langer op matrixprinters verstrekken. Reden hiervoor waren de hoge kosten van kettingformulieren en dure uitgaven voor het snijden van deze formulieren evenals de hoge kosten, gemoeid met het aanbrengen van veranderingen in de layout van de formulieren. Dat de leasingfirma nu zijn massadruk op iedere netwerkprinter met enkele bladinvoer kan uitwerken, maakt een geïntegreerd Output-Management-systeem mogelijk.

Het tijdperk van de matrixprinter kan men zich bij de Weense Centrale van de Bank Austria Creditanstalt Leasing nog levendig herinneren. Tot 1997 werden de IBM-printers om af te drukken nog uit het lopende Leasing-gebruik ingezet. Uiteindelijk zou de massadruk door de AS/400 geoptimaliseerd worden: Men wilde geen kettingformulieren meer in voorraad hebben, die voor veel geld bij de drukkerij gekocht en bovendien met grote onkosten gesneden moesten worden. Er moest dus een oplossing komen, die afdrukken direct uit de AS/400 op laserprinters met enkele bladinvoer kon leveren.

Het project

Het stond dus vast dat alle matrixprinters door laserprinters vervangen zouden moeten worden. De volgende op te lossen stap was dat de elektronische formulieren van nieuwe firmagegevens tot en met de layout, op de AS/400 eenvoudig en snel te veranderen moesten zijn.

Voor deze uitdagingen kwam het Output-System SpoolMaster optimaal tot zijn recht. Deze software werkt namelijk voor 100 procent op het systeem IBM AS/400 iSeries en bewijst zich dus in een hoge stabiliteit en inzetbaarheid. Vandaag de dag verzorgt SpoolMaster alle afdrukwerk voor de afdelingen contractadministratie, boekhouding en loonadministratie. Daartoe worden de Spools vanuit de

AS/400-applicaties ingelezen en zo voorbereid, dat ze in de LAN als PCL-datastroom op standaardprinters afgedrukt kunnen worden of als PDF-data voor het versturen van E-mails ter beschikking staan.

Het voordeel

Ing. Herbert Schweinberger van de EDV-afdeling bij BA-CA Leasing drukt zich nog sterker uit: "Op dit moment gebruiken wij het meest de functies om grafische voorstellingen te drukken en het maken van kopieën." Bovendien is hij blij met de hoge honorering van de kant van de gebruikers. Ook de uitgaven aan kosten voor licenties, onderhoud en scholing waren voor de onderneming de moeite waard: "We besparen drievoudig: op het wegvallen van de dure meervoudige formulieren, op het wegvallen van voorbereidingstijd en kosten van de leverancier voor het formulierontwerp, alsook op het wegvallen van kosten voor het snijden van kettingformulieren. De matrixprinters zijn inmiddels allemaal verwijderd en bij de keuze van nieuwe printers zijn we volledig onafhankelijk van de fabrikant. Tenslotte levert SpoolMaster meteen uit onze AS/400 de gangbare afdrukstandaard PCL aan. Tegelijkertijd betekent het voor ons dat we besparen op accessoires, omdat kleurenlinten of printkoppen overbodig zijn geworden. Alles bij elkaar hebben we met de netwerkprinters de overstap gemaakt van het centraal naar het decentraal maken van afdrukken."

Klant

Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH

Doel

Doel was het omschakelen van centraal afdrukken naar decentraal afdrukken en dus van matrixprinter op laserprinter. Andere eisen waren: reductie van formulierkosten alsmede PDF-output ten behoeve van verzending per E-mail.

Applicaties

Output-Management systeem SpoolMaster

Project

Planning
Installatie van SpoolMaster
Software Support

Gebruiken

Hardware-onafhankelijk printen in LAN
Geen kettingformulieren maar eenvoudig te bewerken elektronische formulieren
Samenvoegen van Spools met formulieren, bijvoorbeeld invoegen van grafische voorstellingen Spool-verwerking, bijvoorbeeld maken van kopieën.
Spool-output in PDF formaat voor E-mailsSpool-output in PDF formaat voor E-mailsSpool-output in PDF formaat voor E-mails