Apotheker-Verlag maakt afdrukken in spiegelbeeld

Österreichischen Apotheker-Verlagsgesellschaft mbH

40.000 gegevens uit de AS/400 naar de drukker

De onderneming

Het werkgebied van de in Wenen gevestigde Österreichischen Apotheker-Verlagsgesellschaft mbH omvat zowel de uitgave van EDV-programma’s en farmaceutische databanken evenals de levering van verbruiksartikelen aan apotheken. Apother-Verlag geeft verschillende publicaties uit zoals de Österreichische Apothekerzeitung en farmaceutische vakliteratuur. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de Austria-Codex-Fachinformation, lijsten met grondstoffen en de catalogus van de farmaceutische producten. Hierbij komt nog het uitgeven van rekentabellen en tarieven voor apotheken.

De uitdaging

In het kader van aanpassing naar een voor het jaar-2000-geschikt softwareprogramma voor het gegevensbestand van alle farmaceutische producten moest ook de vraag opgelost worden, hoe voortaan alle 40.000 medicijngegevens door IBM-systeem AS/400 in geschikte vorm als catalogus gedrukt konden worden. Een belangrijke eis was, dat de gangbare layout met lettertype en zoekhulp behouden bleef. Bovendien zou deze catalogus met circa 920 bladzijden in drie boekdelen en maandelijkse uitgave meteen zo kostenbesparend mogelijk gemaakt moeten worden. Men wilde vooral besparen op de kosten van de drukkerij, want alle bladzijden van de catalogus moesten tot nu toe in de drukkerij eerst op film gezet en pas daarna in productie gegeven worden. Zou men de afdrukontwerpen in spiegelbeeld op transparante folie kunnen drukken en deze dan in de plaats van de dure film kunnen gebruiken voor het afdrukken?

De catalogus van alle farmaceutische artikelen is een, zowel voor apotheken alsook voor artsen, de farmaceutische industrie, overheid en de groothandel, onmisbaar standaardwerk. Het geeft veel grondige informatie zoals, de naam van het product en de uitgiftevorm, de naam van de verkoper, grootte van de verpakking, inhoudsopgave en prijs en is daarom een dagelijkse hulp speciaal voor meer dan 1.000 apotheken in Oostenrijk, die het meestal als drukwerk in een abonnement ontvangen.

Het project

Uiteindelijk waren alle eisen voor de farmacatalogus verzameld die nodig waren voor de voorbereiding van AS/400-gegevens. De lijsten zouden nagenoeg hetzelfde moeten uitzien als voor de verandering van de software. Dit had betrekking op de letterzetting, de kop- en de voettekst, tabelraster en balken als zoekhulp aan de zijkant bij het begin van iedere nieuwe letter, respectievelijk hoofdstuk. Last but not least moest de gehele catalogus liefst zo kostenbesparend mogelijk geproduceerd worden.

Als oplossing voor deze opdracht wordt door Apotheker-Verlag de SpoolMaster-software ingezet. Het Output-Management systeem neemt alle vragen over uit het gegevensbestand van de AS/400 door middel van het inlezen van de Spools van de AS/400 iSeries en in een dataformaat converteert, dat door bijna alle printers begrepen wordt. Bovendien maakt SpoolMaster de AS/400 datastromen geschikt voor bewerking en mengt ze met elektronische formulieren. Dankzij dit geschikt maken voor bewerking, worden in de catalogus van Apotheker-Verlag de letterzetting alsmede alle verdere formatteringen die overeenkomen met het origineel, afgedrukt. Bovendien voegt SpoolMaster een tabelraster in, zodat de catalogus goed leesbaar is. Het probleem van het raster moest vroeger door de drukkerij opgelost worden: Apotheker-Verlag leverde de lijsten met alleen de vermelding van de goederen op wit papier als drukontwerp aan - de drukkerij legde dan het raster daar over heen. Daarna werd het document op film gezet, waarna de film in druk gegeven kon worden.

Film is duur. Op grond hiervan zocht Apotheker-Verlag naar een alternatief en vond dat opnieuw bij SpoolMaster: waarom niet voor de drukkerij de catalogus in spiegelbeeld op transparante folie afdrukken? In plaats van het afdrukontwerp op papier aan te leveren, dat dan voor het afdrukken eerst op film gezet moest worden, zorgt Spoolmaster nu daarvoor. De data uit de AS/400-applicatie worden inclusief raster gespiegeld en aansluitend op transparante folie afgedrukt. Bovendien wordt bij de printer automatisch de juiste papierlade gekozen. Want in de andere lade ligt het witte standaardpapier: hierop drukt SpoolMaster tussen de afzonderlijke lijsten door het betreffende protocol ter controle.

Het voordeel

Voor al degenen, die dagelijks met de catalogus werken, is er niets veranderd – het verzamelwerk is net zo overzichtelijk als voorheen. "En de hoge kosten voor het verfilmen van de papierontwerpen bij de drukkerij vallen eenvoudig weg, sinds we het ontwerp in spiegelbeeld op folie drukken," verklaart
Christine Permoser, afdelingshoofd in de sector farmabestanden. Om het proces met de drukkerij nog efficiënter te maken, zal er voortaan ook een puur elektronische oplossing zijn, namelijk de catalogus als PDF-geheugenbestand: De Spoolbestanden van het AS/400-programma zet SpoolMaster om, formatteert ze, voegt het tabelraster toe en geeft ze in het PDF-formaat uit. Deze bestanden kunnen dan snel en eenvoudig naar de drukkerij gestuurd worden: In een mum van tijd van de AS/400-Spool naar de drukker.

Klant

Österreichischen Apotheker-Verlagsgesellschaft mbH

Doel

Doel was het afdrukken van productgegevens uit de AS/400 in een overzichtelijke catalogus, alsmede het in spiegelbeeld afdrukken op transparantfolie om zodoende te besparen op filmkosten.

Applicaties

Output-Management systeem SpoolMaster

Project

Planning Installatie van SpoolMaster Software Support

Gebruiken

Geschiktheid van Spool voor bewerkingen incl. tabelraster Besparing van filmkosten bij de drukkerijGeschiktheid van Spool voor bewerkingen incl. tabelraster Besparing van filmkosten bij de drukkerij