Het werkschema van uw AS/400 zonder SpoolMaster:

ZONDER_SpoolMaster

1. De software produceert Spoolfiles, die in een OUTQ opgeslagen worden.
2. De Spoolfiles, die in de OUTQ opgeslagen zijn, worden door printer na elkaar afgewerkt.
3. Het resultaat is een "ongeformatteerde" weergave.

Het werkschema van uw AS/400 met SpoolMaster:

MET_SpoolMaster

1. De software en programma’s produceren Spoolfiles, die in een OUTQ opgeslagen worden. 
2b. SpoolMaster loopt op de achtergrond en controleert de OUTQ.
3. Spoolmaster verifieert de Spoolfiles op definieerbare parameters.
4. Voor elke Spoolfile (resp. voor elke groep) kan een verwerking van te voren gedefinieerd worden. 
5. De verwerkte datastroom wordt naar de OUTQ teruggestuurd.
6. Nu wordt een "geformatteerde" afdruk geproduceerd.
7. De gegevenstroom wordt voor alle, in punt 4 gedefinieerde Output vormen geschikt gemaakt en verzonden.

Indien gewenst, kan SpoolMaster Spoolfiles ook negeren (zie 2a.)

SpoolMaster is niet uitsluitend geschikt voor het uitgeven van data maar kan ook uitstekend gebruikt worden voor het wissen, kopiëren, verdelen en bewerken van Spoolfiles.