en-USde-DEnl-NLes-ES

Toepassingsvoorbeeld 4

07. januari 2016

spoolmaster SpoolMaster is de kostenbesparende en comfortabele oplossing.

En zo eenvoudig gaat dat:

Zoals in voorbeeld 1 is beschreven, heeft u wederom voor het lezen een geschikte Reader nodig en een adequate Writer voor het afdrukken van uw datastromen.
Als u uw etiketten zelf wilt ontwerpen heeft u met de Forms Language Processing-module een praktisch hulpmiddel te beschikking.

\r\n

Voor het afdrukken zelf heeft u bijvoorbeeld de Zebra Writer-module nodig om de datastroom voor
Zebraprinters te converteren. Voor andere etikettenprinters bestaan er natuurlijk adequate Writer modulen.

Configuratie voorbeeld:

basis SpoolMaster - Basis Modul
reader SCS-Reader Modul
writer PCL-Writer Modul

sowie folgende Module:

writer Zebra-Writer Modul
processing Forms Language