en-USde-DEnl-NLes-ES

Speciale dataformaten voor heel gewone printers

01. juni 2004

SpoolMaster maakt uit Prescribe 'gunstige' PCL

Output-Specialist ROHA maakt het alle iSeries gebruikers mogelijk om hun Prescribe-Spools zonder het aanschaffen van Hardware op traditionele printers af te drukken: De iSeries software SpoolMaster converteert de Kyocera-specifieke datastroom Prescribe in PCL of Postscript.
De Prescribe taal is een veel gebruikte mogelijkheid om uit de, op tekens georiënteerde AS/400 iSeries, geformatteerde tekst en grafische afbeeldingen af te drukken. In het bijzonder zijn het drukkerijen die daarom deze Kyocera-afdrukstroom gebruiken om zo bijvoorbeeld opdrachten te plaatsen vanuit de iSeries; of banken printen met Prescribe vanuit AS/400 een depotverloop als curve af. In plaats van dure hardware aan te schaffen, kunnen de gebruikers nu hun Prescribedata met SpoolMaster op PCL-printers afdrukken en bovendien in PDF-documenten laten omzetten. U bent met deze softwarematige oplossing flexibel en u kunt deze in de toekomst aanpassen.

De structuren van de Prescribe-commando’s worden door SpoolMaster in een PCL-datastroom omgezet, waarbij Prescribe-macros met of zonder variabele parameters tijdens de looptijd van de programma’s in PCL geconverteerd worden. De module van ROHA dekt standaard omvangrijke functionaliteiten af, individuele aanpassingen kunnen voor de gebruiker gemakkelijk via parameterinstelling verricht worden.

Ononderbroken transacties voor alle bedrijfsafdelingen.
Na het converteren van Prescribe in PCL of Postcript heeft de gebruiker alle verwerkingsmogelijkheden voorhanden die hij van Spoolmaster gewend is. Dit betekent, dat AS/400 Spools van alle datastromen, zoals AS/400 databankbestanden, verwerkt en via het netwerk op willekeurige standaardprinters afgedrukt kunnen worden. SpoolMaster kan de inhoud van de Spools ook in moderne bestandformaten uitgeven zoals HTML, PDF, DIF, TXT of RTF en stelt de informatie dus als ononderbroken transaktie ter beschikking – of het nu is voor Webpagina’s, E-mail, verzending per fax, SMS-verzending per Handy, documentverwerking of voor het exporteren in tabellen en databanken.

Dit schept de mogelijkheid om Output Management in te zetten binnen alle gelederen van de organisatie: van de financiële boekhouding tot logistiek toe, bekommert zich SpoolMaster om de informatieverdeling en het genereren van afdrukken. Bovendien kunnen ondernemingen uit iedere branche profiteren van de  uit de AS/400 iSeries gegenereerde elektronische formulieren zoals het formatteren van de inhoud, het garanderen van een uniform uiterlijk van de afdrukken en om alle relevante gegevens eenvoudig over te nemen. Al naar gelang de ingevoerde parameters worden de Spools volautomatisch samengevoegd, gesorteerd of verdeeld en als elektronisch formulier aan het uitgiftemedium in de betreffende afdelingen doorgegeven. Daarbij lopen alle processen op de vertrouwde AS/400 iSeries gewoon, terwijl de oorspronkelijke Spools onveranderd blijven.