Processing - module

Processing Dynamic Forms Language DFL

De nieuwe Dynamic Forms Language DFL heeft niet alleen dezelfde functionaliteiten als de Conditional & Logical Processing CLP maar is daarbij aanzienlijk verbeterd. Vanaf SpoolMaster versie 5.0 wordt CLP daarom vervangen door DFL.

DFL verbreedt de mogelijkheden van u SpoolMaster op het gebied van dynamiek en flexibiliteit. U kunt, onafhankelijk van de SpoolText, de uiterlijke vorm van het formulier bewerken. De positionering van pagina-elementen (b.v. afbeeldingen) kan door middel van DFL relatief geschieden naar de gevonden zoektekst. Zonder DFL verschijnt uw logo/handtekening steeds op dezelfde positie; met DFL precies naast de naam van de betreffende persoon (indien u dit wenst).

Met DFL is het geen probleem naar woorden/tekstonderdelen te zoeken en deze door andere woorden/tekstonderdelen te vervangen. Een nummer van een persoon wordt b.v door de naam vergewisseld. DFL geeft u de mogelijkheid voor het maken van dynamische formulieronderdelen zoals b.v. veranderde leveringsvoorwaarden of betalingsvoorwaarden afhankelijk van zaken als klantnummer, datum, persoon, enz.

De positionering van pagina-elementen kan door middel van DFL relatief geschieden naar de gevonden zoektekst.
Bovendien biedt DFL talrijke commando’s, die dynamisch, dus afhankelijk van de inhoud van de Spool, het uitzoeken van de formulieren sturen: wanneer bij het afdrukken een van de tussenpagina’s afwijkt, kan SpoolMaster deze pagina door een ander formulier overschrijven of er kan een nieuw tussenblad ingevoegd worden. SpoolMaster herkent deze formulierselectie dynamisch aan de hand van zoekexpressies in de Spool.