Converter - module

Converter TIFF Converter

De TIFF Converter converteert grafische voorstellingen in TIFF-Format in PCL en stelt ze zo ter beschikking voor verdere verwerking op de AS/400.