Writer - module

Writer PDF Writer

De SpoolMaster PDF Writer converteert een SpoolMaster PCL-output automatisch in een PDF-document. Deze zou men bijvoorbeeld kunnen gebruiken als zo origineel mogelijke archivering van de Spoolfile.

Ook het gecomprimeerde PDF-formaat wordt door de PDF Writer ondersteund.