Writer - module

Writer HTML Writer

Deze module zet uw Spoolfiles in een HTML-datastroom om en transporteert het via FTP direct op een WWW-Server. Grote hoeveelheden data die regelmatig veranderen, kunnen automatisch geactualiseerd worden en via het Internet opgeroepen worden (b.v. prijslijsten, statistieken, etc).