Processing - module

Processing Segmenter und Distributor

De SpoolMaster Segmenter en Distributor module zorgt voor de segmentering van grote Spoolfiles in kleine gedeelten, die individueel verder verwerkt kunnen worden. Het verdeelt Spoolfiles of segmenten in meerdere Output-wachtrijen of Backup Output-wachtrijen.

Een door u bepaald groepwisselcriteria (b.v. klantnummer) bepaald wanneer een nieuwe Spoolfile begint. Zo maakt u bijvoorbeeld uit een 300 pagina’s tellend kwartaalverslag meerdere korte Spools, die u op een aangename manier verder kunt verwerken of gewoon kunt afdrukken.

De Spoolfiles of hun segmenten kunnen via SNA/DS naar andere systemen AS/400, S/36, PC’s of Systeem/390 verstuurd worden. Verdere verwerking door andere SpoolMaster-modules is mogelijk.

SpoolMaster ondersteunt ook TCP/IP LPR alsmede NETBEUI.

De SpoolMaster Segmenter en Distributor module dupliceert Spoolfiles maar ook verbindingen naar optische Spoolfile-archiefsystemen of naar een COLD-Interface.