Basis - module

Basis SpoolMaster Basis

De basismodule is de centrale verwerkingsplaats van SpoolMaster. De module bevat de volgende functies:
  • Automatische Spoolfileverwerking voor laser- en impactprinters zonder verandering van applicatieprogramma’s.
  • Automatische paginaformaat-aanpassing (SpoolMaster Autofit)
  • Elektronische formulieren op voor- en achterzijde.
  • Kopieën gesorteerd per pagina of kopie (Collated en Noncollated Copies)
  • Herhalen van formuliervolgorde met toegang tot de verschillende papierladen van de printer
  • Integratie van grafische voorstellingen alsmede handtekeningen en logo’s
  • Dubbelzijdige afdruk voor boek- of foldermap (Duplex en Duplex Tumble)
  • Meerdere verkleinde pagina’s op een physische pagina (Multi-Up)
SpoolMaster ondersteunt de Twinax, APPC en TCP/IP protocollen. Ook met Client Access geëmuleerde printers kunnen probleemloos gebruikt worden zolang ze PLC ondersteunen.

De uitbreidingsmodule ondersteunt verder nog wat extra protocollen en typen printers.